Love Javanese - Wayang ~ Putra Gantiwarno
Selamat datang, terima kasih atas kunjungannya. Salam perdamaian

Love Javanese - Wayang

Ngaturaken gunging panuwun dumateng Born Javanese, sainggo kawulo saget nderek nguri-uri budoyo, mboten wonten pamrih sanes. Sepindah malih matur nuwun.

Wayang : Anoman Takon Swargo - Ki Hadi Sugito

Ing ngisor iki dak aturake lakon kaping loro sing bisa di-download, yaiku "Semar Mbangun Kahyangan" dening dhalang Alm. Ki Hadi Sugito.Wayang : Anoman Takon Swargo - Ki Hadi Sugito
Wayang : Ontorejo Mbalelo - Ki Hadi Sugito
Wayang : Bolodewo Mandiro - Ki Hadi Sugito
Wayang : Bolodewo Tlogo - Ki Hadi Sugito
Wayang : Kresno Duto - Ki Hadi Sugito
Wayang : Kresno Duto - Ki Timbul Hadi Prayitno
Wayang : Bagong Ratu - Ki Hadi Sugito

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More